Jeśli nie Polska, to może zagranica? Wśród zagranicznych ofert dostępnych na stronie Travelist.pl mamy również propozycje z krajów południowej Europy, w których można zaplanować urlop bez konieczności odbywania kwarantanny (Albania) lub też po przedstawieniu odpowiednich dokumentów (Czarnogóra, Chorwacja, Słowenia). Zebraliśmy oficjalne wytyczne poszczególnych krajów oraz aktualnie obowiązujące obostrzenia dotyczące walki z pandemią koronawirusa – oto nasz niezbędnik na zagraniczne wakacje 2021! 

Chorwacja

Wjazd do kraju i pobyt

Według obecnego stanowiska Ministerstwo Spraw Zagranicznych można podróżować do Chorwacji. Na miejscu należy przestrzegać obowiązku noszenia maseczek oraz utrzymywania dystansu społecznego. Hotele i obiekty noclegowe, restauracje, bary i kawiarnie pozostają w większości regionów otwarte, podobnie jak publiczne i prywatne plaże. Obowiązują jednak limity w liczbie gości.  Wprowadzone obostrzenia epidemiczne obowiązują zarówno na szczeblu centralnym, jak i lokalnym.

Wymagania dot. wjazdu do kraju 

Aby przekroczyć granicę kraju, konieczne jest okazanie:

 • negatywnego wyniku testu PCR lub antygenowego (wyłącznie te uznawane w krajach UE)  sprzed maksymalnie 48 godzin lub
 • potwierdzenia szczepienia drugą dawką szczepionki przeciwko COVID-19, wydane przez odpowiednią instytucję co najmniej 14 dni przed wjazdem do Chorwacji. 

Ważność obu testów  liczona jest od momentu pobrania próbki materiału do badania. Ci z turystów, którzy przekroczyli granice na podstawie szybkiego testu antygenowego i planują pobyt w kraju trwający dłużej niż 10 dni, muszą powtórzyć  test przed upływem 10. dnia od momentu wykonania testu okazanego na granicy. Wyniki testu należy przesłać na adres e-mail przejścia granicznego, w którym podróżujący przekroczył granicę państwową Chorwacji. Wymagane dokumenty powinny być przetłumaczone (tłumaczenie przysięgłe) na język angielski (rekomendowane ze względu na możliwość wykorzystania do okazania również w innych krajach tranzytowych do Chorwacji) lub chorwacki.   

Kto jest zwolniony z obowiązku okazania na granicy wymaganych dokumentów ? 

 • Dzieci do ukończenia 7 r. ż. podózujace z rodzicami/opiekunami posiadającymi negatywny wynik testu, będącymi ozdrowieńcami lub posiadającymi zaświadczenie o szczepieniu; 
 • osoby zaszczepione, o ile od przyjęcia ostatniej dawki szczepionki upłynęło min. 14 dni. Konieczne jest zaświadczenie o odbyciu pełnego cyklu szczepień (rodzaj szczepionki nie ma znaczenia); 
 • ozdrowieńcy. Koniecznie jest okazanie zaświadczenia lekarskiego zawierającego daty przechodzenia choroby lub pozytywny wynik testu PCR/testu antygenowego wykonanego w ciągu ostatnich 6 miesięcy, ale nie później  niż 11 dni, przed planowaną datą przekroczenia granicy Chorwacji; 
 • osoby przybywające do Chorwacji z ważnych powodów osobistych lub biznesowych. Warunkiem jest okazanie dokumentu potwierdzającego konieczność przyjazdu, w tym m.in. zaproszenia z firmy podpisane przez dyrektora generalnego, prezesa zarządu, dyrektora firmy itp. To samo dotyczy osób przyjeżdżających do Chorwacji w celu wykonywania obowiązków służbowych na rzecz firm chorwackich lub zarejestrowanych w Chorwacji; nie istnieje wzór czy schemat zaproszenia;
 • osoby przejeżdżające przez Chorwację tranzytem (pod warunkiem, że w Chorwacji nie będą przebywały dłużej niż 12 godzin).

Kwarantanna jak jej uniknąć?

W przypadku braku wymaganych przy wjeździe dokumentów konieczne jest odbycie kwarantanny. Istnieje możliwość przeprowadzenia testu w jednej z chorwackich placówek medycznych, jednak wymaga to wcześniejszego umówienia wizyty. Negatywny wynik testu przeprowadzonego na terytorium Chorwacji zwalnia z odbywania kwarantanny. Listę laboratoriów, w których można zrobić test PCR, znajdziecie tutaj.

Warto wiedzieć

Aby skrócić procedury obowiązujące przy przekraczaniu granicy, warto – jeszcze przed wyjazdem – wypełnić formularz on-line dostępny w jezyku polskim Eneter Croatia, obejmujacy dane takie jak:  miejsce zakwaterowania w Chorwacji, telefon kontaktowy i adresu e-mail. Natychmiast  po przesłaniu wypełnionego formularza otrzymujemy e-mailem potwierdzenie, które należy wydrukować i umieścić za szybą samochodu, którym przekraczamy granicę. 

W przypadku jakichkolwiek szczegółowych i indywidualnych pytań dot. m.in. rodzajów honorowanych zaświadczeń o przebytej chorobie, dopuszczalnej treści zaświadczeń o przyjeździe w celach służbowych czy przynależności do kategorii osób zwolnionych z obowiązku wykonania testu czy kwarantanny, należy kontaktowac się z  Chorwacką Policją Graniczną e-mail [email protected] lub za pośrednictwem formularza na stronie gov.

Lot do Chorwacji 

Wśród linii lotniczych oferujących bezpieczne loty z Polski do Chorwacji są m.in. Ryanair, LOT, Wizz Air. Realizowane są także loty Travel Service Polska. Zarówno na lotnisku, jak i na pokładzie samolotu obowiązuje ścisły reżim sanitarny.

Droga samochodem warunki tranzytu

Na ten moment możliwy jest ruch tranzytowy przez każdy z krajów na drodze z Polski do Chorwacji, zarówno na trasie przez Czechy, Austrię, Słowenię, jak i przez  Słowację i Węgry.

Czechy 

Na przejazd tranzytowy przez Czechy jest maks. 12 godzin. Przy przekroczeniu czeskiej granicy należy okazać aktualny test na koronawirusa. Honorowane są zarówno test PCR wykonany nie później niż do 72 godz. przed wjazdem, jak i antygenowy wykonany nie później niż do 24 godz. przed wjazdem.

Austria

Tranzyt osób podróżujących z Polski przez Austrię prywatnie, bez zbędnego zatrzymywania się, o ile spełnią warunki umożliwiające wjazd z Austrii do kolejnego kraju, odbywa się bez obowiązku odbycia kwarantanny, bez konieczności przedstawienia zaświadczenia lekarskiego czy testu na obecność wirusa SARS-CoV-2, a także bez obowiązku elektronicznej rejestracji. W ramach tranzytu możliwe jest zatrzymanie się na stacjach benzynowych i parkingach przy autostradzie. 

Słowacja 

Na przejazd tranzytowy przez Słowację jest maks. 8 godzin bez zatrzymywania się, za wyjątkiem niezbędnego tankowania paliwa na stacjach benzynowych. Nie jest wymagane posiadanie negatywnego testu na COVID-19, ale mogą być szczegółowo kontrolowane dokumenty uprawniające do wjazdu do kraju docelowego, w tym również posiadanie odpowiedniego testu na COVID-19.

Węgry 

Tranzyt cudzoziemców przez Węgry jest możliwy po spełnienieniu 4 warunków: pozytywny wynik badania przeprowadzonego na granicy (zwykle pomiar temperatury), spełnienie warunków kodeksu kontroli granicznej Schengen, wiarygodne potwierdzenie celu podróży oraz kraj docelowego oraz gwarancja wjazdu do kraju sąsiadującego z Węgrami i będącego na trasie planowanej podróży. Ruch tranzytowy jest możliwy tylko wyznaczonymi trasami – sprawdź.

Słowenia

Na przejazd tranzytowy przez Słowację jest maks. 6 godzin bez zbędnego i niepotrzebnego zatrzymywania się i opuszczania trasy tranzytowej. Dozwolone są niezbędne postoje w tranzycie, w tym na tankowanie czy załatwienie potrzeb fizjologicznych. Nocleg nie jest dozwolony. W przypadku ruchu tranzytowego nie jest konieczne okazanie negatywnego wyniku testu ani odbycie kwarantanny.

Powrót do Polski

Chorwacja jest członkiem strefy Schengen. Każda osoba przybywająca z tej strefy do Polski (dowolnym środkiem transportu) podlega 10-dniowej kwarantannie, chyba, że przedstawi negatywny wynik testu (PCR lub antygenowego) sprzed maksymalnie 48 godzin.

Czarnogóra

Wjazd do kraju i pobyt

Według obecnego stanowiska Ministerstwo Spraw Zagranicznych można podróżować do Czarnogóry. Na miejscu należy przestrzegać obowiązku noszenia maseczek oraz utrzymywania dystansu społecznego. Restauracje, bary i kawiarnie pozostają otwarte, podobnie jak publiczne i prywatne plaże. Z zachowaniem reżimu sanitarnego działają hotele. Zamknięte są kluby i dyskoteki.

Wymagania dot. wjazdu do kraju 

W trakcie przekraczania granicy kraju konieczne jest okazanie:

 • negatywnego wyniku testu PCR sprzed maksymalnie 72 godzin lub
 • pozytywnego wyniku testu serologicznego (przeciwciała IgG) sprzed maksymalnie 30 dni, lub
 • potwierdzenie szczepienia drugą dawką szczepionki przeciwko COVID-19, wydane przez odpowiednią instytucję co najmniej 7 dni przed wjazdem do Czarnogóry. 

Wymóg testu/ szczepienie nie obowiązuje dzieci do lat 5. Jak podaje polski MSZ oraz Czarnogórska Organizacja Turystyczna, nie ma możliwości ominięcia wymogu przedstawienia wymaganych dokumentów poprzez odbycie kwarantanny. Dokumenty powinny być przetłumaczone na język angielski lub serbski.  

Lot do Czarnogóry 

Wśród linii lotniczych oferujących bezpośrednie i bezpieczne loty z Polski do Czarnogóry są m.in. LOT, Ryanair, Wizz Air. Zarówno na lotnisku, jak i na pokładzie samolotu obowiązuje ścisły reżim sanitarny. 

Powrót do Polski 

Ponieważ Czarnogóra nie należy do strefy Schengen, każda osoba przybywająca z tego kraju do Polski zostaje skierowana na 10-dniową kwarantannę. Z kwarantanny można zostać zwolnionym jedynie po uzyskaniu negatywnego wyniku testu wykonanego w Polsce (PCR lub antygenowy).

Albania 

 

Wjazd do kraju i pobyt 

Obywatele RP mogą podróżować do Albanii bez odbywania kwarantanny czy obowiązku prezentowania wymaganych dokumentów potwierdzających stan zdrowia czy szczepienie. Na miejscu należy przestrzegać obowiązku noszenia maseczek we wszystkich  pomieszczeniach zamkniętych oraz przestrzeniach otwartych.  Obiekty noclegowe, centra handlowe, sklepy, punkty usługowe pozostają otwarte. W hotelach obowiązuje reżim sanitarny – pokoje sprzątane są pod nieobecność gości przez personel wyposażony w środki ochrony indywidualnej. Kluby nocne, dyskoteki, bary i wszelkiego rodzaju usługi tego rodzaju w zamkniętym lub otwartym otoczeniu, z wyjątkiem restauracji, pozostają zamknięte. 

Należy liczyć się z możliwymi trudnościami w powrocie do kraju, ograniczeniami w ruchu lądowym oraz lotniczym, lub obowiązkiem przeprowadzenia dodatkowych badań lekarskich na zlecenie władz miejscowych. W godzinach 20.00-6.00 w Albanii obowiązuje godzina policyjna. 

Wymagania dot. wjazdu do kraju 

Paszport wystarczy. Obecnie nie ma obowiązku przedstawiania na granicy Albanii negatywnego wyniku testu PCR na COVID-19 ani zaświadczenia o szczepieniu.

Lot do Albanii

Linią lotniczą oferującą bezpieczne i bezpośrednie loty do Albanii jest LOT. Zarówno na lotnisku, jak i na pokładzie samolotu obowiązuje ścisły reżim sanitarny. 

Powrót do Polski

Ponieważ Albania nie należy do strefy Schengen, każda osoba przybywająca z tego kraju do Polski zostaje skierowana na 10-dniową kwarantannę. Z kwarantanny można zostać zwolnionym jedynie po uzyskaniu negatywnego wyniku testu wykonanego w Polsce (PCR lub antygenowy). 

Słowenia

Wjazd do kraju i pobyt

Podróż do Słowenii – po spełnieniu określonych wymagań – jest możliwa. Turyści przybywający z Polski mogą przekroczyć granicę w kilku punktach kontrolnych tzw. kategorii A (otwartych 24/7). Wykaz tych miejsc znajdziecie tutaj lub tutaj. Ten niewielki kraj z dnia na dzień coraz bardziej otwiera się na ponowne przyjęcie gości. Od 26 kwietnia w Słowenii otwierane są hotele, w których zarezerwować można pobyt po przedłożeniu negatywnego wyniku testu PRC lub HA (nie starszy od 48 godzin), zaświadczenia o pełnym szczepieniu lub o przebytej chorobie COVID-19. Posiłki w hotelach mogą być serwowane w pokojach lub na świeżym powietrzu. 

Od 24 kwietnia w kraju ponownie działają wszystkie instytucje kultury (kina, teatry, sale koncertowe), a także  muzea, galerie i biblioteki oraz większość punktów handlowych i usługowych, pod warunkiem noszenia masek i zachowania bezpiecznego dystansu. Czynne są poczta i urzędy oraz otwarte parki, plaże, ogrody. Funkcjonuje transport publiczny. Na miejscu należy przestrzegać obowiązku noszenia maseczek w publicznych przestrzeniach zamkniętych (zawsze) i otwartych (jeśli nie można zapewnić 3 m odległości między ludźmi). Obowiązuje nakaz zachowywania bezpiecznej odległości oraz zakaz zgromadzeń publicznych.

Wymagania dot. wjazdu do kraju 

Polscy podróżni przybywający do Słowenii podlegają obowiązkowej 10-dniowej kwarantannie, chyba że: 

 • przedstawią negatywny wynik testu PCR wykonanego wyłącznie w krajach UE, obszaru Schengen, Wielkiej Brytanii i USA sprzed nie więcej niż 48 godzin lub 
 • są ozdrowieńcami, co potwierdzić mogą zaświadczeniem o przebytej chorobie (co najmniej 21 dni i maksymalnie 6 mies. od otrzymania pozytywnego wyniku) – honorowane są wyłącznie zaświadczenia wydawane przez lekarzy z krajów UE, obszaru Schengen, UK i USA, lub
 • są zaszczepione, co udokumentować mogą zaświadczeniem, że od przyjęcia drugiej dawki szczepionki upłynęło: co najmniej 7 dni (w przypadku COMIRNATY Biontech/Pfizer) i co najmniej 14 dni w przypadku szczepionek producentów: Moderna (COVID-19 Vaccine), Russia’s Gamaleya National Centre of Epidemiology i Microbiology (Sputnik V), Sinovac Biotech (CoronaVac) i Sinopharm (COVID-19 Vaccine) oraz 21 dni od przejęcia pierwszej dawki szczepionki producenta AstraZeneca (Vaxzevria COVID-19 Vaccine) lub Serum Institute of India/AstraZeneca (Covishield). Uznawane są również zaświadczenia potwierdzające, że od podania pierwszej dawki szczepionki COVID-19 Vaccine Janssen producenta Johnson i Johnson/Janssen-Cilag upłynęło co najmniej 14 dni,
 • nie ukończyły 15 roku życia i przekraczają granicę w towarzystwie osoby dorosłej, która przedłożyła negatywny wynik testu na COVID-19. 

Lot do Słowenii

Linią lotniczą oferującą bezpieczne i bezpośrednie loty do Słowenii jest LOT. Zarówno na lotnisku, jak i na pokładzie samolotu obowiązuje ścisły reżim sanitarny. 

Droga samochodem warunki tranzytu 

Najkrótsza droga z Polski do Słowenii wiedzie przez Czechy i Austrię – kraje, które umożliwiają ruch tranzytowy przy spełnieniu określonych warunków. 

Czechy 

Na przejazd tranzytowy przez Czechy jest maks. 12 godzin. Przy przekroczeniu czeskiej granicy należy okazać aktualny test na koronawirusa. Honorowane są zarówno test PCR wykonany nie później niż do 72 godz. przed wjazdem, jak i antygenowy wykonany nie później niż do 24 godz. przed wjazdem.

Austria

Tranzyt osób podróżujących z Polski przez Austrię prywatnie, bez zbędnego zatrzymywania się, o ile spełnią warunki umożliwiające wjazd z Austrii do kolejnego kraju, odbywa się bez obowiązku odbycia kwarantanny, bez konieczności przedstawienia zaświadczenia lekarskiego czy testu na obecność wirusa SARS-CoV-2, a także bez obowiązku elektronicznej rejestracji. W ramach tranzytu możliwe jest zatrzymanie się na stacjach benzynowych i parkingach przy autostradzie. 

Sprawdź listę punktów kontrolnych na granicy austriacko-słoweńskiej tutaj.

Z powodu aktualnej sytuacji na granicy Słowenii z Austrią przywrócone zostały tymczasowe, okresowe kontrole paszportowo-osobowe.

Warto wiedzieć

Pobyt w Słowenii wymaga zameldowania. Pobyt w hotelu, ośrodku wypoczynkowym lub turystycznym zgłaszany jest przez właściciel obiektu. W przypadku innej formy zakwaterowania należy osobiście zgłosić meldunek na posterunku policji.  

Powrót do Polski

Słowenia jest członkiem strefy Schengen. Każda osoba przybywająca z tej strefy do Polski (dowolnym środkiem transportu) podlega 10-dniowej kwarantannie, chyba, że przedstawi negatywny wynik testu (PCR lub antygenowego) sprzed maksymalnie 48 godzin.

Włochy

Wyjazd do kraju i pobyt 

Włochy to kraj, który częściowo pozostaje otwarty dla podróżnych. Do 31 lipca w kraju obowiązuje stan wyjątkowy, a kraj podzielony został na 4 strefy:  białą,  żółtą,  pomarańczową i  czerwoną. Wjazd do kraju (strefa biała i żółta) jest możliwy po spełnieniu szeregu warunków, w tym m.in. przedstawieniu negatywnego wyniku testu i odbyciu kwarantanny. Nie ma możliwości turystycznego wjazdu do stref pomarańczowej (Apulia, Basilicata, Dolina Aosty, Kalabria, Sycylia)  i czerwonej (Sardynia). 

Na terytorium całych Włoch obowiązuje godzina policyjna od 23:00 do 5:00 oraz nakaz noszenia maseczek oraz zasłaniania dróg oddechowych w publicznych przestrzeniach zamkniętych oraz otwartych (z wyjątkiem miejsc, które zapewniają w sposób ciągły odizolowanie od osób innych niż współdomownicy osób). Centra handlowe, bary, puby, restauracje, cukiernie i lodziarnie działają w ścisłym reżimie sanitarnym. Otwarte są muzea i inne miejsca kultury, a także możliwe są pokazy w salach teatralnych, salach koncertowych, kinach i innych przestrzeniach, także na świeżym powietrzu, przy zachowaniu odpowiednich protokołów bezpieczeństwa. Poszczególne regiony mogą wprowadzać inne i bardziej rygorystyczne obostrzenia, takie jak czasowe zamknięcia ulic i placów miejskich. 

Wymagania dot. wjazdu do kraju

Osoby przekraczające granicę Włoch zobowiązane są:

 • przedstawić specjalne oświadczenie,
 • przedstawić negatywny wyniku testu  molekularnego lub antygenowego sprzed 48 godzin

Dzieci poniżej drugiego roku życia zwolnione są z obowiązku wykonywania testu. Wg aktualnych przepisów nawet pełne zaszczepienie lub przebycie COVID-19 nie zwalnia z obowiązku przedstawienia wyniku testu.

Lot do Włoch 

Pośród linii lotniczych oferujących połączenie Polski z Włochami są Ryanair, LOT, Wizz Air. Zarówno na lotnisku, jak i na pokładzie samolotu obowiązuje ścisły reżim sanitarny. 

Droga samochodem  warunki tranzytu 

Choć to wymagająca opcja, możliwa jest podróż do Włoch samochodem.  

Czechy 

Na przejazd tranzytowy przez Czechy jest maks. 12 godzin. Przy przekroczeniu czeskiej granicy należy okazać aktualny test na koronawirusa. Honorowane są zarówno test PCR wykonany nie później niż do 72 godz. przed wjazdem, jak i antygenowy wykonany nie później niż do 24 godz. przed wjazdem.

Austria

Tranzyt osób podróżujących z Polski przez Austrię prywatnie, bez zbędnego zatrzymywania się, o ile spełnią warunki umożliwiające wjazd z Austrii do kolejnego kraju, odbywa się bez obowiązku odbycia kwarantanny, bez konieczności przedstawienia zaświadczenia lekarskiego czy testu na obecność wirusa SARS-CoV-2, a także bez obowiązku elektronicznej rejestracji. W ramach tranzytu możliwe jest zatrzymanie się na stacjach benzynowych i parkingach przy autostradzie. 

Powrót do Polski 

Włochy należą do strefy Schengen. Każda osoba przybywająca z tej strefy do Polski (dowolnym środkiem transportu) podlega 10-dniowej kwarantannie, chyba, że przedstawi negatywny wynik testu (PCR lub antygenowego) sprzed maksymalnie 48 godzin.

Na jakie podróże musimy jeszcze poczekać? 

Istnieją na turystycznej mapie miejsca, na podróż do których musimy jeszcze poczekać. W świetle zasad wyjazdy w celach turystycznych nie są teraz możliwe do Czech, na terytorium których podróżni z Polski mogą wjechać wyłącznie w celu przejazdu tranzytowego lub w uzasadnionych przypadkach (np. do pracy, na leczenie, z powodów rodzinnych, urzędowych), o ile posiadają negatywny wynik testu na koronawirusa. Także i Węgry pozostają zamknięte dla turystów w celu pobytu, choć możliwy jest ruch tranzytowy po spełnieniu 4 warunków wjazdu. 

W Słowacji obowiązuje stan wyjątkowy, a obywatele polscy przekraczający granicę polsko-słowacką podlegają bezwzględnej kwarantannie w warunkach domowych lub hotelach kwarantannowych na okres 14 dni, po uprzedniej obowiązkowej rejestracji na dedykowanej stronie internetowej. Tu także możliwy jest przejazd tranzytem. 

Obowiązek 10-dniowej kwarantanny to także jedne z kilku warunków (obok m.in. testu czy zaświadczenia o szczepieniu) pobytu w Austrii. Przekroczenie granicy możliwe jest tylko w ramach tranzytu. 

Komentowanie zostało wyłączone.